Inschrijf formulier groepslessen

Om je in te schrijven wil je dan dit formulier invullen?   Persoonsgegevens:

  Voorwaarden:
  1.1 Stel Diep op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere (fysieke) bijzonderheden (bv. Hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten ect.). Hierdoor kan Bjdens de behandeling rekening gehouden worden of specifiek advies gegeven worden.

  1.2 Overleg in geval van gezondheidsklachten met (behandelend arts) of de behandeling raadzaam is.

  1.3 Je persoonlijke gegevens worden in een veilige omgeving bewaard in conform de AVG wet.

  1.4 Restitutie van het lesgeld is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de eerste les van de periode, daarna niet meer.
  1.5 In uitzonderlijke gevallen kan diep toch over gegaan worden tot resitutie van het lesgeld. De individuele gevallen worden altijd beoordeeld en er kunnen geen rechten aan dit artikel worden ontleent.
  1.6 Mochten de lessen onverhoopt geen doorgang meer vinden op de huidige locatie dan zal er een passend alternatief gevonden worden, anders wordt het resterende lesgeld terug gestorneerd.


  Ik ga akkoord met de voorwaarden en met het privacy beleid van diep

  Rekeningnummer voor automatische incasso

  Bij ja voor automatische incasso:
  Kenmerk machtiging: _____________ (in te vullen door diep)
  Door hieronder aan te geven dat je akkoord gaat met de automatische incasso geef je toestemming aan:
  – Diep om doorlopend, a drie keer per jaar een incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een
  bedrag van je rekening af te schrijven en
  – Je bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
  Diep. Voorafgaand aan het trimester zal het bedrag van de aan u gezonden factuur geïncasseerd worden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uw rechten staan omschreven in een afschrift dat u kunt opvragen bij uw bank. 3 keer per jaar wordt het bedrag afgeschreven en voorafgaand wordt u op de hoogte gebracht.
  Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de voorwaarden en met de machtiging.


  Akkoord machtiging